Tin mới nhất
HOẠT ĐỘNG CỰU SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT
CỘNG ĐÒNG CỰU SINH VIÊN UEH Các thành quả đạt được
6000 Thành viên
30 Sự kiện
19 Hoạt động gây quỹ
50 Chương trình giảm giá
Chương trình Về thăm trường

Kính mời quý anh chị Cựu sinh viên về lại thăm trường xưa, xem thông tin chi tiết

Click here
Hướng đến 45 năm UEH
Chương trình Về thăm trường

Kính mời quý anh chị Cựu sinh viên về lại thăm trường xưa, xem thông tin chi tiết

CÙNG VỚI UEH ALUMNI tài trợ chính