ALU PROJECT

The Start of Success

App

ALU (Active Linking Universe) là hệ thống ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội Facebook nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin, liên lạc giữa người dùng với cộng đồng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thông qua việc khai thác và vận dụng hợp lý các phương tiện truyền thông mạng xã hội.

Mục tiêu

Bạn đang quan tâm đến một cộng đồng người dùng mạng XH,
Bạn muốn tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của họ,
Bạn muốn biết thái độ của họ về một sản phẩm nào đó.

Giải pháp

Hệ thống kế thừa và phát triển các nghiên cứu ứng dụng machine learning và data mining cho phân tích dữ liệu mạng xã hội nhằm tạo điều kiện, khuyến khích người dùng trao đổi thông tin. Thông qua đó, xây dựng cầu nối hiệu quả giữa người dùng với cộng đồng; giới thiệu đến người dùng những thông tin hoặc dịch vụ hữu ích mà không đòi hỏi những thủ tục tương tác rườm rà phức tạp.

ALU PROJECT

ALU thu thập những thông tin được chia sẻ trên mạng XH (nghề nghiệp, học vấn, thảo luận, sở thích), đồng thời tiến hành phân tích để "hiểu" nhiều nhất có thể về nhu cầu, thị hiếu của người dùng. Khi hoạt động trao đổi thông tin của người dùng càng tích cực, khả năng "hiểu" người dùng của ALU càng cao hơn, nhờ đó có thể giới thiệu những thông tin, dịch vụ phù hợp hơn.

Ứng dụng

Hệ thống thông tin cựu sinh viên

ALU hoạt động trong vai trò là cầu nối giữa nhà trường (nhà cung cấp dịch vụ) và cựu sinh viên - CSV (người dùng). Thông qua việc phân tích dữ liệu CSV, ALU cho phép chuyển tải những thông tin hữu ích về các hoạt động, sự kiện, nghề nghiệp... Các thông tin này được chọn theo sở thích, mối quan tâm của cá nhân CSV và được gửi đến họ thông qua các phương tiện truyền thông mạng xã hội.

ALU cũng hỗ trợ việc tìm kiếm bạn học theo lớp, khóa hoặc nhóm, có cùng sở thích hay mối quan tâm. Nhờ đó, ALU tạo môi trường cộng đồng mở, cho phép chia sẻ kinh nghiệm hoặc hợp tác kinh doanh giữa các CSV.

Hệ thống thông tin dịch vụ du lịch

Hệ thống thông tin đào tạo & chiêu sinh

Các vấn đề liên quan đến hệ thống ALU, xin vui lòng liên lạc qua
email
.