ALU PROJECT

The Start of Success

App

Liên hệ

Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh — Đại học Kinh tế TP.HCM

Mr. Phan Hiền
083-526-5817
090-925-9404
196 Trần Quang Khải - Phòng D.304, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
hienphan@ueh.edu.vn
http://bit.ueh.edu.vn, https://www.facebook.com/alu.ueh

 

Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng — Đại học Kinh tế TP.HCM

Mr. Nguyễn Thanh Sử
098-686-8768
59C Nguyễn Đình Chiểu - Phòng A.015, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
thanhsu.nguyen@ueh.edu.vn

Bản đồ