Date/Time Event
12:00 am 01/03/2021 - 12:00 am 31/12/2021
12:00 am
Alumni tour
5:00 pm 03/07/2021 - 5:00 pm 01/08/2021
5:00 pm
Giải bóng đá chào mừng 45 năm UEH
Sân bóng đá Thăng Long, Ho Chí Minh city
8:00 am 30/07/2021
8:00 am - 12:00 pm
Hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững"
Đại học Nha Trang, Nha Trang